Toyota Sure

คำถามที่พบบ่อย
อยากซื้อรถมือสอง
Q1
รถโตโยต้า ชัวร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

A1

รถที่จัดแสดงที่โชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

  1. Exclusive Used Car (รถใช้แล้ว คุณภาพเหนือระดับ)
  2. Certified Used Car (รถใช้แล้ว รับรองคุณภาพ)
  3. Selected Used Car (รถใช้แล้ว คัดสรรคุณภาพ)

       โดยรถทุกคันที่จัดแสดงผ่านมาตรฐานการตรวจเช็ก 210 จุด จากพนักงานประเมินสภาพรถที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Toyota Vehicle Inspection (TVI) ตามมาตรฐานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

Q2
ถ้าต้องการใช้บริการ เช็คระยะฟรี 2 ครั้ง จะต้องทำอย่างไรบ้าง
Q3
เงื่อนไขการใช้บริการ 24 hrs. Roadside Service Plus เป็นอย่างไร
Q4
หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ ต้องทำอย่างไร
Q5
สิทธิประโยชน์ของรถโตโยต้า ชัวร์ทั้ง 3 ประเภท มีอะไรบ้าง
อยากขายรถมือสอง หรือแลกเปลี่ยนรถกับโชว์รูมโตโยต้า ชัวร์