Toyota Sure
โตโยต้าชัวร์ คาร์สปาโตโยต้า ชัวร์ คาร์สปา คือ มาตรฐานใหม่อีกระดับของธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ของลูกค้า ด้วยรูปแบบธุรกิจ
ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฟื้นฟูสภาพรถยนต์ให้มีสภาพใกล้เคียงกับรถใหม่อีกครั้ง ด้วยอุปกรณ์และน้ำยาที่
ได้มาตรฐานของโตโยต้าตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของงานบริการและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

โปรแกรม และ อัตราค่าบริการ
โปรแกรม และค่าบริการพิจารณาจากประเภทของบริการ และขนาดของรถ รายละเอียดเบื้องต้นมีดังนี้

โปรแกรม 1: บริการทำความสะอาดขั้นพิ้นฐาน (Exterior & Interior Cleaning Service)
บริการทำความสะอาดภายนอก ภายใน ดูดฝุ่น ล้างห้องเครื่อง ล้างล้อ ราคาเริ่มต้น 150 บาท

โปรแกรม 2: บริการทำความสะอาดลึกทุกรายละเอียด
บริการทำความสะอาดภายในอย่างละเอียด เช่น ฟอกเบาะหนัง ซักเบาะผ้า ซักพรมฟื้น ซักฟอกแผงคอนโชล ราคาเริ่มต้นที่ 1500 บาท

โปรแกรม 3: บริการดูแลรักษาสภาพสีรถยนต์
บริการดูแลรักษาสภาพสีรถ อาทิ ขัดลบรอย ปรับสภาพพื้นสี ชักเงา เคลือบสี ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท

โปรแกรม 4: บริการดูแลรักษาสภาพสีรถยนต์
โปรแกรมสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการตั้งแต่ทำความสะอาดภายนอกจนถึงบริการดูแลสภาพสีรถยนต์ ราคาเริ่มต้นเพียง 1800 บาท

อัตราค่าบริการ

   

ค้นหาผู้ให้บริการ
กรุงเทพฯและปริมณฑล

โตโยต้า เภตรา ยูสคาร์ สาขาเมืองปทุม
โตโยต้า เภตรา ยูสคาร์ สาขาลาดหลุมแก้ว
โตโยต้า เอกนิมิตไทย ยูสคาร์
โตโยต้า กรุงไทย ยูสคาร์
โตโยต้า นครธน ยูสคาร์
โตโยต้า เฟรนด์ชิพ ยูสคาร์ สาขารามคำแหง
โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน ยูสคาร์ สาขาถนนบรมราชชนนี
โตโยต้า นฤมิต ยูสคาร์
โตโยต้า เฟรนด์ชิพ ยูสคาร์ สาขานวนคร
โตโยต้า บัสส์ สาขาถนนรามอินทรา
โตโยต้า เอ็มไพร์ส ยูสฟูล คาร์ส
โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด ยูสคาร์
โตโยต้า นนทบุรี ยูสคาร์ สำนักงานใหญ่ (รัตนาธิเบศร์)
โตโยต้า ธนบุรี ยูสคาร์

ภาคใต้

โตโยต้า สงขลา ยูสคาร์
โตโยต้า เพิร์ล ยูสคาร์
โตโยต้า พิธานพาณิชย์ ยูสคาร์ สาขาหาดใหญ่

ภาคกลาง

โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์
เจริญค้า ราชบุรี (1961) จก. ยูสคาร์

ภาคตะวันออก

โตโยต้า ฉะเชิงเทรา ยูสคาร์

ภาคเหนือ

โตโยต้า เมืองตาก ยูสคาร์

ภาคอีสาน

โตโยต้า เมืองเลย ยูสคาร์
โตโยต้า สกลนคร ยูสคาร์
โตโยต้า แก่นนคร ยูสคาร์