Toyota Sure
ชื่องาน :
หน้าฝนนี้ ไม่กลัวเปียก
วันงาน :
9 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561
สถานที่ :
โตโยต้า เมืองนนท์ ยูสคาร์ สาขาสำนักงานใหญ่

รายละเอียดโปรโมชั่น

- ดอกเบี้ยพิเศษ 

- ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท หรือ ประกันชั้น 1 

 ผู้จําหน่าย

โตโยต้า เมืองนนท์ ยูสคาร์ สาขาสำนักงานใหญ่

128 หมู่ 6 ถ.ชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02-583-3435 / สามารถ 086-991-4477
Fax. :  
Website :